Rodin

Auguste Rodin (1840-1917) kwam uit een eenvoudige familie. Toen hij veertien was werd hij in Parijs toegelaten tot la Petite École, een kunstnijverheidsopleiding. Hier leerde hij modelleren, tekenen en deed kennis op van anatomie. Na zijn opleiding vond Rodin werk in verschillende ateliers van decoratieve beeldhouwers. In de avonden en op zondag werkte Rodin voor zichzelf.

Meerdere keren zond Rodin werk in voor de Salon. Dit was de jaarlijkse expositie met werken van gevestigde kunstenaars, docenten en hun leerlingen. Telkens werd zijn werk geweigerd. Waarschijnlijk vond de jury het te realistisch.

Jarenlang produceerde Rodin decoratief werk in Parijs, Straatsburg en Marseille. Hij verdiende weinig, maar gaf nooit op. In 1881, toen Rodin 40 jaar was, kreeg hij een opdracht die zijn leven zou veranderen. Het werd De Poort van de Hel.

Zoom

Selectie Tentoongesteld werk

Collectie Singer Laren